Ozón

Ozón má dve funkcie, ak je hodnota ozónu znížená, zvýši sa produkcia Energie na danej planéte, ale ak ozón klesne na kritickú hodnotu, celá planéta sa uzamkne.

Každá planéta začína s15,000 ozónovými bodmi, ktoré sa každým dňom znižujú. Každá stavba (aj vylepšenie stavby) denne znižuje Ozón o10.

Poznámka: Ozón neovplyvňuje Tímovú planétu.

Bonus produkcie energie

Ozónová vrstva pridáva bonus produkcii energie, pretože čím je menej ozónu, tým viac slnečných lúčov dopadne na planétu (tento bonus sa nezarátava pre Jadrovú továreň/Uránový bot/Uránový absorbér). Tu je tabuľka zobrazujúca hodnotu ozónu apriradený bonus:

Ozón

Bonus

15,000 – 10,001

0%

10,000 – 7,001

10%

7,000 – 5,001

25%

5,000 - 3,501

40%

3,500 – 2,501

55%

2,500 – 1,501

70%

1,500 - 751

85%

750 - 0

100%

Uzamknutie planéty

Menšie množstvo Ozónu zvyšuje produkciu energie, ale ak Ozón klesne pod hranicu 100, planéta sa stane nepoužiteľná, pokým sa problém sozónom nevyrieši.

Ako získať ozón:

  • Kupovať ozón sPrémiovou možnosťou;

  • Výskum ekológie – každá úroveň ekológie zvyšuje dennú produkciu ozónu o250;

  • Zničenie úrovní niektorých budov – toto vám nepomôže získať ozón, ale zníži dennú stratu Ozónu.

Späť na vrchol