Premiestniť planéty

Táto voľba umožňuje posúvať každú planétu zvlášť na rôzne koordináty vjednom vesmíre. Planéta sa posúva zo

všetkými budovami, loďami, obrannými jednotkami azdrojmi avšetkými zdrojmi okrem letov.

Tímová planéta nemôže byt presunutá avoľba pre túto možnosť nieje viditeľná ked je hráč na tímovej planéte.

Táto voľba sa dá použiť raz za 30 dní na 1 planétu. Astojí 300 kreditov.

Požiadavky :

  • Voľba sa nedá použiť na jedu atú istú planétu počas predchádzajúcich 30 dní.
  • Vybrané koordináty musia byt vgalaxii asystéme ktoré sú viditeľné vgalaxy menu.
  • Na vybraných koordinátoch musí byt planéta.
  • Žiadne lety nesmú byt aktívne vrátane špiónov ukrytých na nepriateľskýck planétach.
  • Žiadne lety aktívne na príslušnej planéte vrátane nepriateľských špiónov na

príslušných planétach.

Po zmene polohy sa nedajú poslať žiadne útoky ani pirátske lety spríslušnej planéty po dobu 24 hodín.

Na použitie tejto voľby na prémia – premiestniť planéty použite voľby na zvolenie planéty ktorá sa má presunúť azadajte zvolené koordináty vo formáte XX:XX:XX (napr. 2:41:15).

Späť na vrchol