Dohoda o Neútočení (DoN)

Dohoda o neútočení je jednostranná politika, ktorá môže byť vyhlásená ak nie sú aktívne žiadne ďalšie politiky medzi dvoma zainteresovanými alianciami. Vstupuje do platnosti v momente jej vyhlásenia. Dohoda o neútočení (DoN) ukazuje, že aliancia, ktorá ju vyhlásila, nepodnikne žiadne vojenské akcie voči aliancii, ktorej ju vyhlásila.

  • Ak je aktívna, členovia aliancie ktorá politiku vyhlásila, nemôžu útočiť na členov aliancie, ktorej je politika vyhlásená. Členovia aliancie, ktorej je politika vyhlásená môžu útočiť na členov aliancie, ktorá ju vyhlásila;

  • Politika vstupuje do účinnosti v momente vyhlásenia;

  • Politika môže byť odvolaná len alianciou, ktorá ju vyhlásila;

  • DoN môže byť odvolaná 72 hodín od jej vyhlásenia;

  • Táto politika nemôže nahradiť inú, v súčasnosti aktívnu, politiku;

  • Nie je obmedzenie pre počet DoN, ktoré môže aliancia vyhlásiť.

Späť na vrchol