Pakt o prekidu napadnja (PPN)

Pakt o Nenapadanju je politika između 2 saveza . Znači da se ta dva saveza neće napadati.

  • Kada je aktivan član saveza on ne može napadati članove tog saveza zbog uređene politike . Članovi primljenog NAP mogu napadati članove saveza osim ako i oni imaju NAP usvojen.
  • Ova politika utječe odmah kada se politike prihvate
  • Politika moze bit povučena samo kada je savez objavi.
  • NAP moze biti otkazan nakon 72 sata kada je objavljen.
  • Nema limita NAP koje savezi mogu objaviti.
  • Politika ne moze zamjeniti drugu aktivnu politiku

Vrati se na vrhu