Pregled timske planete

Timska planeta sadrži 6 zona : 3 Resursne 1 za svaku rasu , 1 Industrijska , 1 Vojna i 1 Galaktička zona. Svaka zona mora biti autorizirana od strane vođe saveza.

Istraživanje znanosti omogućeno je svima bez obzira na rasu.

Isti resursi mogu biti proizvedeni na timskoj planeti osim ozona koji je uvijek 15000 i ne utječe na energiju proizvodnje nikako. Zato nema opciije Ekologije na Timskoj Planeti.

Svaki letovi imaju napade na Timske planete.Napadi s timske planete ne mogu biti poslani na običnu planetu.Moguće je samo napad na onoga tko ima stvorenu Timsku planetu.

Vrati se na vrhu