Asteroidi

Asteroidi

Asteroidi su ogromni komadi kamenja koji ‘plutaju’ kroz galaksiju.

Svaki asteroid ima određenu količinu goriva na sebi; svaki počinje sa 2 000 do 200 000 jedinica goriva.

Asteroidi mogu imati neki ostatak na sebi ,s kojim ne počinju nikada ali ga mogu pokupiti negdje.

U bilo koje vrijeme kada asteroid prođe kroz polje koje ima ostatke , to ih privlači I oni ostaju na asteoridu.

Jedan asteroid nema granice o količini ostataka koje može skupiti , što znači da može skupiti sve ostatke iz neke npr. velike bitke.

Svaki asteroid ima svoje coordinate ali one nisu konstantne ,one se mjenjaju. Kada se njegove coordinate mjenjaju on se kreće.

Asteroidi se kreću kroz galaksije u vrlo skladnom I postojanom tonu.Akose asteroid pojavi na koordinatama 1:15:1, nakon određenog vremena (zavisno o brzini) pomaknut će se na 1:15:2, pa zatim na 1:15:3 I tako dalje sve do 1:15:24. Nakon toga asteroid će se pomaknuti na prvo polje u idućem sistemu, coordinate će biti 1:16:1 ,pa zatim 1:16:12 I tako dalje I tako dalje…

Asteroidi prolaze kroz polja koja imaju planete u sebi I ne utječu na njih ni na koji način.Asteroid će nestati ili kada prođe kroz sve sisteme u svim galaksijama ili kada količina goriva ili ostataka na njemu dođe do manje od 1000.

Svaki asteroid ima svoju brzinu, koja je prikazana u formuli ‘’minuta po polju’’ (Min/Field). To pokazuje koliko vremena ,nakon što stigne, će provesti na određenom polju sve dok ne prijeđe na drugo. To također pokazuje u kojem vremenu će se asteroid pomaknuti na druge koordinate.

Kako bi se pokupilo gorivo I ostaci ,ako ih ima, koji sun a asteroid, igrač mora astroploatirati ga sa Recycler/Tanker/Recycle Drone. Kada se asteroid mice morate biti sigurni da će ostati na istom mjestu kada vam flota stigne.

Igrači s Premiumom ili Platinum računom mogu vidjeti da li asteroid imaju ostataka na sebi, na galaxy ekranu.Minimum asteroid po galaksiji je 100, ako broj padne ispod 100 automatski se ovi asteroid pojavljuje na slučajnim koordinatama (u toj galaksiji)

Vrati se na vrhu