Populacija

Populacija

Populacija je jedinica koja predstavlja koliko prostora ima svaki brod I svaka obrambena jedinica za pohranu u hangarima

Svaki tip broad I obrambene jedinice zahtjeva određenu količinu populacije neki zahtjevju više nego ostali.

Ako nema dovoljno slobodne populacije brodovi I obrana nemogu biti sagrađeni.Maksimum populacije na igrčevom planet (ne timskom) je 25 112

Na svakom planet hangar se dijele između brodova I obrane, Ako vaš planet ima 100 populacije, to znači da hangar mogu držati brodova za 100 populacije I obrambenih jedinica za isto toliko

Obično ,na ekranu planeta ima indicator koji pokazuje zauzetu I ukupnu populaciju, što se odnosi na brodove.

Da bi vidjeli populaciju za obrambene jedinice otiđite na obrambeni meni I na brodogradilište(Confederation/Terteths/Noxis)

Populacija se povećava građevinama I nadogradnjom hangar ili aktivacijom specijalista za populaciju.

Vrati se na vrhu