Paralelni svjetovi

Znanost paralelni svjetovi omogućuje svim rasama da razvijaju i grade svoje najjače brodove. Znanost ima samo jednu razinu i treba 839 sati da bi se ona istražila. Postojanje više svjetova je teorija prema kojoj postoje više svjetovi (ukljućujući naš), te svi svjetovi zajedno obuhvaćaju svu realnost. Ta se teorija zove paralelni svjetovi.

Bonus: Istraživanje te znanosti vam omogučuje da gradite sljedeće brodove: (Death Star/Titan/Queen Nox)

Zahtjevi

Vrati se na vrhu