Artiljerija

Informacija

Vještina "Artiljerija" daje 50% bouns na štetu protiv neprijateljskih zaštitnih jedinica u trenutnoj rundi. Bonus se odnosi na svim ratnim brodovima bez Bomber/Bomberbot/Sporethrower.

Bonus: 50% više štete na neprijateljsku obranu

Svaki bod osigurava drugčiji postotak* vještini ovisno o rasi.

*Postotci vještine:

Maksimalni 70% možete dosegnuti sa 700 Bombers, 890 Bomberbots ili 890 Sporethrowers.

Brodovi koji posjeduju ovu vještinu: Bomber/Bomberbot/Sporethrower

Vrati se na vrhu