Energija

Energija

Energija se koristi za održavanje građevina na planet, jer bez nje građevina ne može bii sagrađena(osim one za proizvodnju energije)

Kako dobiti energiju ?

 • Solarnim panelima/infracervenim transbotovima/ Solarnim absorber: to su osnoven građevina za proizvodnju energije, kako bi dobili više enrgije sagradite više ovih građevina ili ih nadogradite

 • Nuklearna tvornica/Uranium bot/Uranium absorber: to su sekundarni proizvođači energije za tri rasde, oni proizvode više snage od onih prvih, a opet jeftinije, ali zahtjevaju da osnovna frađevina bude na razini 10 a znanost fizike na 5 razini

 • Solarni satelliti/Solarni satelliti/Organički satelliti– sve rase mogu ih izgraditi ove satellite koji proizvode energiju visoko u orbiti planeta .Količina proizvedene energije ovisi o poziciji planeta u sistemu I količini ozona I danima sunca

 • Fizika– fizika daje bonus proizvodnji energije od strane građevina ili solarnih satelita, što je veća razina veći je bonus. Kupljena opcija Specijalnosti povećava produktivnost Energije za 10%

 • Razvijanjem građevina za proizvodnju energije količina proizvedene energije se mijenja zavnisno od razine građevina. Ako želite reducirati konzumaciju svoje energije možete to napraviti uništenjem nekih razina građevina

 • Što sve utječe na količinu dobivene energije

 • Količina preostalih dana sunca.

 • Količina raspoloživog ozona na planetu.
 • Pozicija planeta u sistemu (za energiju dobivenu od solarnih satelita)
 • Razina istraživanja fizike.
 • Specijalnost inženjera

Izračun energije planeta

Osnovna formula

Dostupna energija = Proizvedena energija- Iskorištena energija

Specijalna formula za izračun proizvodnje energije

EN = {[(EnB1 EnSh) * OzB * SldR] EnBs + EnB2} * PB * EB

 • Legenda pojmova
 • EN – Ukupna energija na planetu
 • EnB1 – Osnovna proizvodnja od strane građevina (Solarni Paneli/Infrared Transbot/Solar AbsorberEnSh – base production of Energy from ships (Solar Satellite/Solar Satellite/Organic Satellite;
 • OzB – bonus nedostatka kisika(od 1 do 2)
 • SldR – redukcija od ostataka dana sunca (od 1 do 0.25)
 • EnBs – osnovna porizvodnja planeta (prizvedena bez građevina za proizbodnjui brodova, bez utjecaja ozona I preostalih dana sunca
 • EnB2 – (Nuklearna tvornica/Uranium Bot/Uranium AbsorberPB – , bez utjecaja ozona I preostalih dana sunca
 • bonus od fizike (od 1 do 1.5)
 • EB – bonus from specijalnosti inženjera(od 1 do 1.1)

Vrati se na vrhu