Štitovi obrane

Informacija

Zaštitne jedinice u Nemexiji imaju različitu vrstu oklopa.Postoje 3 vrste Laki, Poluteški i Teški oklop.Za više informacija posjetite Oklopi.

Ispod se nalazi tablica svih zaštitnih jedinica i njihovih oklopa.

ConfederacijaTertethiNoxis
IDObranaOklopObranaOklopObranaOklop
1Ballistic TurretLakiObrambena matricaLakiNox ArcherLaki
2Laser TurretPoluteškiLaserska matricaLakiLasersko tkivoLaki
4Ion TurretTeškiIonska matricaTeškiIon tkivoTeški
5Plazma TurretPoluteškiPlazmena matricaPoluteškiPlazmeno tkivoTeški
8Lasersko-Ionska baterijaPoluteškiLasersko-Ionska matricaPoluteškiLaser-Ion tkivoLaki
9Plazmeno-Laserska baterijaTeškiPlazmeno-Laserska matricaPoluteškiPlazmeno-Lasersko tkivoPoluteški
10Ionsko-Plazmena baterijaPoluteškiIonsko-Plazmena matricaTeškiIonsko-Plazmeno tkivoTeški
6Turret shieldLakiMatrix shieldLakiChitin shellLaki
7Planet E-FieldPoluteškiPlanet MatrixPoluteškiSurface ShellPoluteški

Vrati se na vrhu