Kemija

Kemija je osnovna znanost koja smanjuje potrošnju goriva brodovima. Kemija se brine za sastav,strukturu i svojstva tvari kao i promjene tijekom kemijskih reakcija. Ona promatra studije raznih atoma,molekula,kristala i drugih vrsti tvari bilo pojedinačno ili u kombinaciji. Sada brodovi mogu letjeli sa vrlo malom količinom goriva zahvaljujući Kemiji.

Bonus: Svaka nova razina ove znanosti smanjuje potrušnju goriva za 5% (maks. 75%)

Maks. razina: razina 15

Zahtjevi

Detajlna tablica - Kemija

RazinaMetalMineraliGorivoVrijeme
1400200500:12:00
28004001000:18:36
31 6008002000:28:50
43 2001 6004000:44:41
56 4003 2008001:09:16
612 8006 4001 6001:47:22
725 60012 8003 2002:46:24
851 20025 6006 4004:17:56
9102 40051 20012 8006:39:48
10204 800102 40025 60010:19:41
11409 600204 80051 20016:00:30
12819 200409 600102 40024:48:47
131 638 400819 200204 80038:27:36
143 276 8001 638 400409 60059:36:47
156 553 6003 276 800819 20092:24:01

Vrati se na vrhu