Pregled Bodova

U Nemexiji bodovi se koriste kako bi odredili napredak igrača ili saveza. Bodovi se dobivaju za različite aktivnosti u igri. Savezi počinju dobivati timske poene tek nakon osnivanja timskog planeta. Poredak se određuje brojem bodova.

Vrati se na vrhu