Preuređivanje letova

Preuređivanje letova

Izovog menija možete jednostavno preurediti odredište vaših letova.Ovo možete uraditi pojedinacno za 1, ili za Timsku planetu.

Imajtena umu da će ovo uticati na pregled letova samo na Vašem računu inikako neće uticati na odredište letova drugih igrača.

Ovajmeni možete lako otvoriti i iz menija „Flota“. Jednostavnokliknite na „Preuredi letove“ smjernicu .

Vrati se na vrhu