Poluteški oklop

InformacijaPoluteški oklop je master znanost koja povećava poluteški oklop na vašim brodovima i na vašoj zaštiti. Osnovni cilj od ovakvih istraživanja je pronalaženje novih načina kako da se poboljša učinkovitost oklopa i štitova jedinica.

Bonus: Svaka razina povećava poluteški oklop svih brodova i zaštite za 2% (20% maks.)

Maks. razina: 10

Zahtjevi

Unapređenja znanosti

RazinaUnapređenjePotrebno metalaPotrebno mineralaPotrebno gorivaPotrebno vrijeme
12%130065032500:21:00
24%2600130065000:49:00
36%52002600130001:42:00
48%104005200260002:38:00
510%2080010400520005:04:00
612%41600208001040007:33:00
714%83200416002080010:12:00
816%166400832004160015:15:00
918%3328001664008320019:25:00
1020%66560033280016640024:37:00

Update 05.10.2012

Vrati se na vrhu