Timska Planeta

Stvarajući team planet je vrlo važan korak na putu postignuća glavnog cilja igre- izgradnju SSG-a

Vrati se na vrhu