Napad na sunce

Informacija

Napad na sunce je timski let poslan s timskog planeta prema Suncu sa svrhom poraza sunca i time dobivanjem kristala potrebnog za izgradnju obeliska i GGP-a. Napad na sunce traje 48 sati bez obzira na udaljenost.Imajte u vidu da to vrijeme može biti različito za svjetove različite brzine (12 ili 24 u jednom smjeru).Potrebno vrijeme za napad na sunce se smanjuje za 5% za svaki obleisk koji savez izgradio.Potrebno gorivo za ovaj let je 50% od uobičajene potrošnje. Sunce ima svoje karakteristike kao i brodovi. Karakteristike sunca ovise o tome postoji li podrška na njemu i veličine iste. Svaki uspješan napad na sunce ima 75 % šanse da se dobije jedan kristal za timsku planetu.

Napadi protiv sunca koji imaju 0 dana života daju 25% šansu za osvajanje kristala. Svaki napad na sunce bez obzira na ishod smanjuje dane sunca za 10.

Specijalnosti :

 • Sunca mogu jedino biti napadnuta od team planeta
 • Napad protiv sunca traje 48 sati, bez obzira na udaljenost
 • Gorivo za ovaj tip je 50 % od uobičajene potrošnje
 • Jedan Team planet može napasti jedno sunce istovremeno.
 • Ako napadate sunce s 1 danom života i prije nego bitka započne, ti dani postanu nula, još uvijek postoji šansa za kristal koji je ostavljen tamo, onda će se bitka održati između team planeta i podrške ,ako postoji
 • Flota koja napada mora imati najmanje 50 000 populacije
 • Svi igrači koji imaju Planet sa 5 sistema sunca vide napad tj, koje sunce je ugroženo, dok ne vide populaciju i brodove
 • Napadači ne mogu vidjeti postoji li podrška ili ne
 • Igrači mogu podržati samo Sunca koja su pod napadom
 • Bilo tko može podržati Sunce osim članova saveza koji ga napada ili oni koji s njima imaju vojni savez
 • Svaka podrška može biti na Sunčevim koordinatama max 24 h nakon što se bitka zbila ili je napad opozvan
 • Ako napadači opozovu napad sva podrška će se vratiti nakon 24 h ali podrška može uzeti svoje brodove natrag klikom na vrati
 • Ako postoji napad na Sunce te ima manje od 10 sati do njega, podrška NEmože povući svoje letove natrag
 • Maximum populacije svih brodova podrške je 226,008
 • Sva poslana podrška je u jednoj floti
 • Svaka podrška mora vrijediti najmanje 5 000 populacije
 • Brodovi koji nisu namjenjeni za borbe ne mogu biti podrška (transportni brodovi, brodovi za koloniziranje, brodovi za recikliranje)
 • Razine nadogradnji brodova i znanosti su prosječne za svu podršku bez obzira na populaciju podrške (margine runde su ''5 ,ako je znanost izračunata 10.4. biti će 10 a ako je 10.5 biti će 11)
 • Gubici podrške iznose 50 % ukupnih gubitaka, ako izgubite 100 brodova ,50 ćete primiti natrag, i tako dalje
 • Podrška uzima trostruko (x3) bodova iz bitke i ti bodovi se diostribuiraju između sve podrške prema populacjii brodova koju su poslali
 • Svako sunce ima mogućnost uništiti brodove koji napadaju. Postoji 50 % šanse nakon svake rune da sunce eruptira i tako uništi 3-5 % brodova koji napadaju
 • Sunce ima lasersko oružje i 20 % Light armora
 • Sunce se bori isto kao i uobičajeni brod tako da se nasumce bir akoji će brod biti napadn ut
 • Sunce ne daje ni ostatke ni bodove iz bitke.Samo uništeni brodovi od obiju strana daju
 • U prvih 48 sati nakon bitke samo napadači i podrška mogu skupiti otpad
 • Ako u podršci ima poslan zapovjednih brodova taj koji je na najvećoj razini će primijeniti svoju sposobnost.
 • Admiral s najvećom snagom će primijeniti svoje statistike i vještine na obrambenoj strani.

Vrati se na vrhu