Útok slnka

Informácia

Útok na slnko je tímový let poslaný z tímovej planéty k slnku za účelom zničiť slnko a získať kryštál potrebný na konštrukciu obeliskov a hlavnej hviezdnej brány. Útok na slnko trvá 48 hodín, bez ohľadu na vzdialenosť.

Tento čas sa môže líšiť v rýchlejšom vesmíre(12 alebo 24 hodín v jednom smere).

Čas potrebný na útok na Slnko sa znižuje o 5% s každým Obeliskom postaveným alianciou). Plyn potrebný pre tento typ letu je 50 pecent obvyklého množstva. Slnko má svoje vlastné charakteristiky, podobne ako lode. Charakteristiky slnka závisia od toho, či je na slnku podpora alebo nie a od veľkosti podpory. Pozri Slnká. Každý úspešný útok na slnko má 75 percentnú šancu, že aliancia získa kryštál, ktorý ešte nemá.Útok na slnko s 0 dni života má 25 percentnú šancu dať 1 Kryštal.

Každý Útok Slnka (úspešny,či nie,tam je prebieha bitka) znížuje život Slnka o 10.

Špeciálne podmienky:

 • Na slnko sa dá útočiť iba z tímovej planéty;

 • Útok na slnko trvá 48 hodín bez ohľadu na vzdialenosť k slnku (tento čas sa môže líšiť v rýchlejšom vesmíre, čas potrebný na útok na Slnko sa znižuje o 5% s každým Obeliskom postaveným alianciou);

 • Plyn spotrebovaný na tento typ letu je 50 percent obvyklého množstva;

 • Jedna tímová planéta môže útočiť súčasne iba na jedno slnko;

 • Ak napadnete slnko s 1 dňom života a predtým ako nastane bitka, klesne na 0 dní, stále je šanca že získate kryštál; nastane bitka medzi útočníkom slnkom a jeho podporov (ak nejaká bude);

 • Útočná flotila musí mať minimálne 50,000 populácie;

 • Všetci hráči, ktorí majú planétu v okruhu 5 systémov od napadnutého slnka vidia útok ( vidia iba, ktoré slnko je napadnuté a koľko ostáva času do útoku, ale nevidia množstvo populácie útočiacej flotily);

 • Útočníci nevidia, či má slnko podporu alebo nie;

 • Hráči môžu podporiť iba slnká, na ktoré sa útočí;

 • Každý môže podporiť slnko, okrem hráčov aliancie, ktorá slnko napáda a aliancie, ktorá má s útočníkmi politiku vojenskej aliancie;

 • Podpora môže byť umiestnená na súradniciach napadnutého slnka maximálne 24 hodí po útoku alebo po odvolaní útoku;

 • Ak útočník odvolá útok, všetka podpora sa po 24 hodinách vráti, ale podporujúci môžu svoje lode vráti kliknutím na „Vrátiť späť“. Podpora sa vráti na rovnakú dobu, akú trvalo dosiahnutie slnka;

 • Podporujúci nemôžu vrátiť svoju flotilu, ak do útoku na slnko ostáva menej ako 10 hodín;

 • Maximálna populácia všetkých lodí podpory je 226,008

 • Všetky vyslané podpory sú zhromaždené do jednej flotily

 • Každá podporná flotila musí obsahovať aspoň 5.000 populácie;

 • Populácia všetkých podporných flotíl nesmie presiahnuť 226.008;

 • Neútočné lode nemôžu byť vyslané na podporu slnka (Nákladné lode, Kolonizačné lode, Recyklačné lode, Špionážne sondy);

 • Úrovne vylepšení lodí a vied, z ktorých podporujúci získavajú bonusy, sú priemerom všetkých podporujúcich a nezáleží pri tom na populácii a type podporných lodí (stred zaokrúhlenia je 5, to znamená, že ak akýkoľvek priemer je vyrátaný na 10,4 bude sa počítať ako 10. Ak bude 10,5 bude sa počítať ako 11);

 • Straty na strane podpory sa počítajú s 50 percentnou návratnosťou, pričom sa zaokrúhľuje nadol. To znamená, že ak stratíte všetkých svojich 100 lodí, dostanete 50 späť. A stratíte 99 lodí, dostanete 49 späť;

 • Strana podpory získava trojnásobok bodov z bitky. Body sú potom rozdelené všetkým podporujúcim podla toho, koľko populácie lodí na podporu vyslali.

 • Každé slnko má schopnosť zničiť útočiace lode. Je 50 percentná šanca že po každom kole slnko vybuchne a zničí 3-5 percent útočiacich lodí;

 • Slnko má laserový typ zbrane a 20 percent ľahký pancier;

 • Slnko útočí ako normálna loď takže hra náhodne vyberie, na ktorú loď bude útočiť;

 • Slnko nedáva žiaden šrot alebo body z bitky, iba zničené lode oboch strán;

  • Prvých 48 hodín po útoku, môžu šrot zbierať iba podporujúci a útočníci

Ak je Veliteľská loď, tá,ktorá má najvyššiu úroveň uplatní svoju schopnosť.Admirál s najvyššiou silou uplatní svoje štatistiky a schopnosty na strane obranca.

Späť na vrchol