Prehľad tímovej planéty

Tímová planéta je planétou aliancie, ktorá ma za úlohu pomôcť všetkým jej členom v ceste za dosiahnutím cieľa hry. Je to miesto kde môžu jej členovia budovať obelisky a hlavnú hviezdnu bránu.

Tímová planéta môže byť založená iba vodcom aliancie a môžu ju vyvíjať iba tí členovia aliancie, ktorým vodca pridelil zodpovedajúce právomoci.

Na tímovej planéte sa nachádza 6 zón: 3 zdrojové zóny (jedna pre každú rasu), 1 priemyselná zóna, 1 vojenská zóna a 1 galaktická zóna. Berte na vedomie, že každý autorizovaný člen aliancie vyvíja na tímovej planéte zodpovedajúce budovy, lode, vylepšenia a obranu podla toho, do ktorej rasy patrí. To znamená, že ak vodca aliancie nepridelí právomoci žiadnym členom aliancie, nebudú mať ani možnosť vyvíjať tímovú planétu v zónach určeným pre iné rasy.

Okrem budov a lodí, môžu na tímovej planéte autorizovaný členovia aj skúmať tímové vedy, ktoré naproti budovám a lodiam sú spoločné pre celú alianciu. To znamená, že nie sú žiadne rasové obmedzenia pre výskum vied.

Rovnaké suroviny sú produkované aj na tímovej planéte (Kov, Minerály, Plyn, Energia a Populácia), okrem ozónu, ktorý je na tímovej planéte stále 15.000 a nijakým spôsobom neovplyvňuje produkciu energie. To je dôvod, prečo na tímovej planéte nie je možnosť skúmať Ekológiu.

Lety vyslané z tímovej planéty majú tie isté vlastnosti ako lety vysielané z ostatných planét. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že cieľ akejkoľvek vojenskej akcie (útok, špionáž, pirátstvo) musí byť iba tímová planéta (prípadne slnko, ak sa jedná o útok na slnko). Pamätajte, že na tímovú planétu môžu byť vysielané aj lety z iných planét, ale platí to len vtedy, ak hráč je členom aliancie vlastniacej tímovú planétu.

Všimnite si, že činnosti na a spojený s tímovou planétou dávajú body iba Alianciu, hráč nedostane žiadne zdrojové alebo body z bitky pre seba.

Späť na vrchol