Prehľad aliancie

Informácia

Aliancie sú skupiny hráčov, ktorí spolupracujú na dosiahnutí víťazstva. Každý hráč môže založit alianciu, ak už do nejakej nepatrí. Na vytvorenie aliancie hráč musí mať Vládu/Regulačný palác/Hniezdo na jednej z jeho planét. Ak nejaký hráč vytvorí alianciu, automaticky sa stáva jej vodcom. Neexistuje obmedzenie na počet členov jednej aliancie. Každý hráč sa môže sať členom aliancie, ak už do nejakej nepatrí a má Vládu/Regulačný palác/Hniezdo na jednej z jeho planét. Každý člen aliancie ju môže opustiť ak chce, okrem vodcu, ktorý najprv musí menovať nového voodcu. Členovia môžu byť vylúčený z aliancie. Po opustení aliancie, alebo po vylúčení musí hráč počkať 5 dní pred tým ako sa môže stať členom v inej aliancii, alebo kým založí vlastnú alianciu. Aliancie môžu medzi sebou uzatvárať politiky.

V menu Aliancia nájdeme tieto funkcie:

  • Detaily – prehľad o aliancii, je prístupný všetkým členom;

  • Upraviť – z tohto menu môžete upravovať detaily aliancie, ktoré sú zobrazené v jej prehľade. Menu Upraviť je prístupné len pre vodcu aliancie a členom, ktorým vodca pridelil príslušnú autorizáciu;

  • Aliančné schopnosti - toto menu dáva možnosť vodcovia aliancie zorganizovať špeciálne možnosti;

  • Žiadosti – sú prístupné žiadosti o členstvo v aliancii, akceptované alebo zamietnuté;

  • Management vodcovstva – z tohto menu môže vodca určiť svojho nasledovníka (člena aliancie, ktorý sa stane vodcom v prípade, že ten opustí alianciu). Vodca má tiež možnosť zvoliť člena aliancie, ktorý sa ihneď stane novým vodcom. Prístupné len pre vodcu.Tiež sem si môžete vybrať Admirála vodcovstva tímovej planéty;

  • Fórum – je aliančné fórum; tu môžu členovia aliancie diskutovať politické kroky, armádne akcie a akékoľvek iné témy, ktoré si určia. Môže sa používať BBCode. Fórum je môže byť moderované vodcom a členmi, ktorým vodca pridelil zodpovedajúcu autorizáciu;

  • Politiky aliancie – z tohto menu sú riadené politiky aliancie; je prístupné len pre vodcu a členov, ktorým vodca pridelil zodpovedajúcu autorizáciu;

  • Opustiť alianciu – týmto menu môžete opustiť vašu súčasnú alianciu.

Úrovne Aliancie

Raz vytvorená Tímová planéta aliancie,začne získavať skúsenosť z činností členov aliancie.Viac informácií o tomto nájdete tu.

Späť na vrchol