Obchodné Centrum

Informácia

InformácieČo sa stáva, keď máte veľké množstvo kova,ale máte nedostatok mineralov? Ste nedobrovoľne vynútený skladovať kov, kým nezískate ďalšie potrebné zdroje. Už nie! Obchodné centrum predstavuje skupina vedúcich obchodníkov z celého sveta, cez ktorí na krátky čas vymeníte zdrojov podľa súčasných výmenných kurzov. Toto vám ušetrí čas, ktorý bude účinne používaný pre konštruovanie nových lodí napríklad.Každá planéta má jedno Obchodné Centrum. Vylepšenie túto budovu redukuje prirážku obchodníkov a toto poskytuje lepšie výmenné kurzy.

  • Hráčmôže odosielať ponúky,ponúkať zdroje vo výške jeho zdrojovébodyvynásobené100 (všetky ponukynavšetké hráčovéplanéty dohromady).
  • Pomermedziponúkanýmiapotrebných zdrojovnesmieprekročiť1:1.5.Napríklad: Hráč môžeponúknuť8000kovupre 4000-12000minerálov.Je tam a komisionálny poplatok,ak vašaponuka jenerentabilnáprekupujúceho. Pri uzavreté ponuki je poplatok5%.

Popridaníponuky,nemôže byťodvolanáv nasledujúcich6hodinách.Potommôžebyťodvolaná.Keď sarušíponuka, musíte zaplatiť pokutu, ktorá začina od50%na 6.hodinu,postupne saznižujeaž do 25%na 15.hodinuanakoniec sa znižujena 0% po 24.hodiny.Akponuka je odvolanápo24hodinách,nemusíte plátiť žiadnýtrestna tútoponuku.

Akhráčprijmeponuku,dostavasvoju časťdohodyokamžite.Predávajúcimáprávoodvolaťjehočasť,kedykoľvek samuzachce.Akpredávajúcinezoberie zdroje do72hodín,budú automatickyprevedenéna jeho planétu.Ak niktoneprijmeponuku,zostanev "Mojeponuky" , kým jupredávajúcinezruší.Premium hráči môžu filtrovať svoje ponuky podľa poskytovania a hľadanie.

Poznámka: nepotrebujete žiadnelode na prepravu zdroje.

Max.úroveň: 10

Požiadavky

  • Žiadné

Podrobná tabuľka - Obchodné Centrum

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergia
15 0003 5001000:32:0010
27 5005 2501501:04:0013
311 2507 8752251:20:0016
416 87511 8133381:40:0020
525 31317 7195062:05:0024
637 96926 5787592:36:1531
756 95339 8671 1393:15:1938
885 43059 8011 7094:04:0848
9128 14589 7012 5635:05:1160
10192 217134 5523 8446:21:2875

Späť na vrchol