Prehľad profilu

Každý hráč má profil, ktorý je prístupný všetkým ostatným hráčom. Môže byť otvorený kliknutím na hráčovu planétu, na zobrazení galaxie alebo kliknutím na hráčove meno vrebríčkoch.

Tento profil obsahuje nasledovné informácie:

  • Hráčova prezývka

  • Hráčova rasa

  • Hráčov titul

  • Aliancia, ktorej je hráč členom (ak je členom nejakej aliancie)

  • Hráčove zdrojové body

  • Hráčove body z bitky

  • Hráčove celkové body

  • Hráčov Amirál

  • Hráčov popis (ak hráč nejaký dopísal)

Vlastný profil je prístupný otváraním menu „osobné“ akliknutím na „prehľad“.

Späť na vrchol