Obnova

Informácia

Schopnosť Obnova dáva možnosť vzkriesiť až do 40 percent lodí zničených v predchádzajúcom kole bitky. Výnimkou sú ničitelia – nemôžu byť vzkriesený. Percento vzkriesených lodí je vypočítané podľa toho, koľko funkčných ničiteľov bolo v danom kole bitky. Schopnosť má určitú šancu – do 70 percent – aby nastala.

Bonus: Vzkriesi do 40 percent lodí zničených v predchádzajúcom kole maximálne s 70 percentnou pravdepodobnosťou.

Počaskaždéhokolanajvyššejpercentoživenýchlodíje40%zo zničených.Oživenílodesúpridanédoďalšiehokola.Lodí,ktorésúoživenípoposlednomkolesúpridanédoflotilypo bitke.Každý Ničiteľ pridáva0,08%naoživeniepercentaa0,14%došanca,žetoprídedo platnosti(budetepotrebovať500 ničiteľa premaximálne70%šancunaoživenie40% zo zničenýchlodí).

Lode, ktoré majú túto schopnosť: Ničiteľ

Späť na vrchol