Kryštály

Aby ste dosiahli Cieľ hry, hráči musia postaviť HHB. Stavba HHB požaduje najprv stavbu 3 Obeliskov. Každý ztýchto obeliskov potrebuje tri rôzne Kryštály. Keď sú obelisky postavené, je možné postaviť HHG (toto nie je jediná požiadavka), ale aj HHB potrebuje kryštál – Gli Ma.

Kryštály sa dajú získať iba úspešným útokom na Slnko, ktoré má pred odoslaním letu viac ako 0 slnečných dní. Ale ani potom nie je garancia na nájdenie Kryštálu. Keď aliancia získa nejaký Kryštál zakéhokoľvek Slnka, tak práve taký istý Kryštál už takáto aliancia získať nemôže.

Obelisk konfederácie, Obelisk Ramzesa II. požaduje nasledovné tri kryštály:

  • Anak'Ra;

  • Moon'al;

  • Kali.

Obelisk Tertetov, Obelisk Axuma požaduje nasledovné tri kryštály:

  • Magma;

  • Ba'el;

  • Inuk Na.

Obelisk Noxiov, Obelisk Luxora požaduje nasledovné tri kryštály:

  • Manu;

  • Leona;

  • Al'tara.

Poznámka: Kryštály na Tímovej planéte nemôžu byť ukradnuté.

Späť na vrchol