Asteroidy

Asteroidy sú veľké kusy kameňov, ktoré sa pohybujú skrz Galaxiu.

Každý asteroid má svoju určitú hodnotu plynu, ktorá sa začína hodnotou od 2,000 až 200,000 plynu. Asteroidy môžu nosiť šrot, ale sním nezačínajú, ale ho „zberajú“. Kedykoľvek sa asteroid presunie cez pole šrotu, pritiahne ho svojou gravitáciou aprichytí sa na ňom. Asteroidy môžu nosiť neobmedzené množstvo šrotu, to znamená, že môžu zberať šrot aj zveľkých bitiek.

Každý asteroid má svoje vlastné súradnice, ale nie sú stále, menia sa. Keď sa zmenia súradnice asteroidu, znamená to , že sa presunul. Asteroidy sa usporiadane pohybujú Galaxiou. Ak sa zjaví asteroid na súradniciach 1:15:1, po určitom čase sa presunie (v závislosti od jeho rýchlosti) na súradnice 1:15:2, potom 1:15:3, atď. až po 1:15:24. Potom sa asteroid presunie na prvé pole vďalšom systéme – súradnice potom budú 1:16:1, potom 1:16:2 apodobne. Asteroidy sa presúvajú aj cez polia planét, ale neovplyvňujú ich. Asteroid zmizne až keď precestuje všetky systémy vo všetkých Galaxiách alebo ak jeho hodnota plynu ašrotu klesne pod 1000.

Každý Asteroid má svoju rýchlosť, je zobrazená v „minútach za pole“ . Toto vyjadruje čas, koľko minút asteroid zostane na každom poli kým sa znovu presunie na ďalšie. Taktiež je tu zobrazený čas, kedy asteroid zmení svoje súradnice.

Aby ste boli schopní pozbierať plyn ašrot (ak sa tam nejaký nachádza), ktoré anachádzajú na asteroide, musíte použiť Astroploatáciu s Recyklačnou loďou/Tanker/Recycler Drone. Mali by ste sa presvedčiť, že asteroid sa bude nachádzať na takom poli, na ktoré dorazí vaša flotila. Hráči sprémiovým alebo platinovým účtom môžu vprehľade galaxie vidieť, či sa na asteroide nachádza šrot.

Minimum asteroidov na galaxiu je 100, ak počet asteroidov klesne pod 100, automaticky sa vytvorí nový asteroid, ktorý sa zjaví na náhodných súradniciach (v konkrétnej galaxii).

Späť na vrchol