Veliteľské lode: Bojová prednosť

Veliteľské lode: Bojová prednosť

Odtiaľ môžete zmeniť svoju hernú stratégiu, v závislosti od tohto či ste v pozícii útočníka alebo obrancu vlastnej planéty (1) alebo tímovej (2). Majte na pamäti, že na Tímovej planéte Bojová prednosť môže určiť iba Vodca aliancie.

Pamätajte si, že vaša veliteľská loď používa svoje schopnosti, len ak je vybraná ako Hlavnú Veliteľskú loď.

Hlavná veliteľská loď je len tá, ktorú máte v menu Bojová prednosť na prvom mieste, ak je na planéte alebo súčasťou flotily viac veliteľských lodí. Pozícia lode nie je dôležitá, ak Veliteľská loď je iba jedna (bude vybraná automaticky).

Hlavná Veliteľská loď pre Podporu Slnka je vybraná hráčom, ktorý má najvyššiu úroveň svojho admirála. Ak majú 2 alebo viac hráčov admirála rovnakou úrovňou, Hlavná veliteľská loď je vybraná silami ich Admirála. Hráči s admirálom,ktorý má vysokú silu určujú Hlavnú veliteľskú loď v každom lete Podpora Slnka.

Majte na pamäti, že počas každej bitky svoju schopnosť môže použiť iba 1 Veliteľská loď.

To nie je však presne tak pre Tajfun. Ak máte 2 Veliteľské lode v jednom lete( jednu z nich je Tajfún ) a ho vyberiete pre Hlavnú veliteľskú loď ešte pred vysielaní letu,Tajfún použije svoju schopnosť a zvýši letovú rýchlosť vašej flotily. Počas letu, ešte než flotila dosiahne cieľ, môžete Hlavnú veliteľskú loď zmeniť a vaša druhá zvolená Veliteľské loď použije svoju schopnosť.

Späť na vrchol