Προτεραιώτητα Πλοίου Διοικητή

Πλοία Διοικητή (CS) - Προτεραιότητα

Από εδώ μπορείτε να αλλάξετε τη στρατηγική του παιχνιδιού σας, ανάλογα με το αν είσαι ο επιθετικός ή αμυντικός σε ένα πλανήτη (1) ή sτον πλανήτη τις συμμαχίας (2).

Σημειώστε ότι μόνο οι ηγέτης της Συμμαχίας μπορούν να επιλέξουν την προτεραιότητα CS για τον Πλανήτη συμμαχίας.

Θυμηθείτε ότι το πλοίο Διοικητή σας θα εφαρμόσει την ικανότητά του μόνο αν έχει επιλεγεί ως ηγετικό σκάφος.

Tο ηγετικό σκάφος διοικητή είναι αυτό που είναι στην πρώτη θέση στο μενού προτεραιότητα σας, εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα πλοία διοικητή στον πλανήτη σας ή κατά την πτήση σας.Η θέση προτεραιότητας δεν έχει σημασία αν το πλοίο Διοικητή είναι μόνο στον πλανήτη ή στην πτήση, θα πρέπει να επιλεγεί ως ηγετικό.

Το ηγετικό πλοίο διοικητή της πτήσεις υποστήριξης του ηλίου που θα επιλεγεί από τον παίκτη με το υψηλότερο επίπεδο του ναυάρχου του. Εάν 2 ή περισσότεροι παίκτες έχουν ίδιο επίπεδο ναυάρχου, το ηγετικό πλοίο διοικητή επιλέγεται από την δύναμη του διοικητή τους. Παίκτες με υψηλή ισχύ ναύαρχου τον καθορίζουν το ηγετικό πλοίο διοικητής σε κάθε πτήση για Υποστήριξη ηλίου.

Σημειώστε ότι μόνο 1 πλοίο διοικητή μπορεί να εφαρμόσει την ικανότητά του κατά τη διάρκεια μιας μάχης.

Αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές για το Τυφώνας . Αν έχετε 2 Πλοία Διοικητή σε 1 πτήση και ένα από αυτά είναι το Τυφώνας . Εάν επιλέξετε το Τυφώνας ως ηγετικό CS πριν στείλετε την πτήση - θα εφαρμόσει την ικανότητά του και θα αυξήσει την ταχύτητα του στόλου σας. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, πριν ο στόλος σας φτάσει στον προορισμό του, μπορείτε να αλλάξετε το ηγετικό πλοίο διοικητή και έτσι το 2ο CS θα εφαρμόσει την ικανότητά του.

Επιστροφή στην Κορυφή