Μήτρα Πλανήτη

Αυτή η ασπίδα προστατεύει τον πλανήτη από εχθρικές επιδρομές. Παίρνει η ζημία, αντί της άμυνας σας. Έχει επίσης σκοπό την κατασκοπεία. Δείτε (Κατασκοπεία) Έχοντας ένα πλανητικό Matrix δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη για να ελέγξει κατάσκοπος δύο φορές τόσο συχνά.

Εάν η ασπίδα καταστρέφεται μπορεί το επισκευασμένο (για την τιμή του 5% του κόστους κατασκευής), έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σωστά και πάλι.

Σκοπός: Ασπίδα πλανήτη, Μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο ελέγχου για κατασκόπους

ΣτατιστικόΑριθμός
Attack1
Life2,000,000
Weapon typeLaser
Armor typeMedium
Armor power6%
Upgrade per level0%
Hangar44
Cargo0
Time27:46:40
Speed0
Fuel consumption0
Metal cost500,000
Minerals cost500,000
Gas cost0

Απαιτήσεις

Επιστροφή στην Κορυφή