Κατάψυξη

Πληροφορίες

Η δεξιότητα δίνει μια πιθανότητα κατάψυξης εχθρού.

Μπόνους: Κάθε Σφήγκα προσφέρει 0,04% πιθανότητα κατάψυξης. Η μέγιστη πιθανότητα είναι 20% (συνολικά 500 Σφήγκες).Αυτή η πιθανότητα υπολογίζεται για κάθε ομάδα και κάθε γύρο.Τα κατεψυγμένα πλοία δεν κάνουν καμία ζημιά όταν επιτίθενται.

Η Σφήγκα έχει την δεξιότητα αυτή.

Επιστροφή στην Κορυφή