Κατάσταση διακοπών

Η Κατάσταση διακοπών είναι δωρεάν επιλογή. Κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν θα συλλέγετε πόρους, δεν θα μπορούν να σας επιτεθούν και δεν θα μπορείτε να παίξετε. Η Κατάσταση διακοπών ισχύει το περισσότερο 20 μέρες και μπορείτε να σταματήσετε την επιλογή κατάστασης διακοπών όποτε θελήσετε, αλλά όχι στις πρώτες 24 ώρες.

Αν ο παίκτης θέλει να σταματήσει τη κατάσταση διακοπων κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την ενεργοποίηση, θα πρέπει να πληρώσει 100 μονάδες.

Όταν οι διακοπές έχουν λήξει ή έχουν σταματήσει ο παίκτης πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 48 ώρες, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την επιλογή ξανά.

Κάθε παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη κατάσταση έως και 3 φορές το μήνα, εκτός από την ενεργοποίηση των διακοπών Platinum (στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ημερολογιακο μήνα,για παράδειγμα: απότην 1η έως τη 31η του Ιανουαρίου).

Αν ο παίκτης δε μπεί στο λογαριασμό του εντός 14 ημερών στην κατασταση διακοπών, οτι πόροι υπάρχουν ανω των 500000, θα πάνε στο 500000 ακριβώς.

Επιστροφή στην Κορυφή