Ικανότητες του Ναύαρχου

Πληροφορίες

Μετά από το επίπεδο 5 ο Ναύαρχος θα αρχίσει να μαζεύει πόντους ικανότητας για κάθε επίπεδο. Το μέγιστο πόσο είναι 36 πόντους στο επίπεδο 40.

Αυτοί οι πόντοι ικανότητας μπορεί να χρησιμεύσουν σε τρείς διαφορετικές ικανότητες:Ικανότητα ''Επίθεσης'',Ικανότητα ''Άμυνας'' και Ικανότητα ''Βοήθειας''.

Χρειάζεται ορισμένο ποσό πόντους για να χωριστει το 1 επίπεδο από αυτά τα τρία, για να είναι σε θέση να διαδόσει τους πόντους μέχρι το επίπεδο 2 και 3 από το ίδιο κλάδο

Ανακατανομή

Μπορείτε να χωρίζετε τους πόντους ικανότητας για 100 Νομίσματα ή Πόρους. Απαιτούμενοι πόροι για γρήγορη αυξήσει:

ΏραΤιμή στα Ορυκτά
150 000
2100 000
3500 000
42 500 000
512 500 000
662 500 000
7312 500 000
81 562 500 000
97 812 500 000
1039 062 500 000

Ικανότητα επίθεσης

Laser Beam

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η επίθεση με λέιζερ για όλα τα πλοία και τους πύργους σας που έχουν χρησιμοποιήσει την επιστήμη με λέιζερ. Απαιτήσεις: Τίποτα Ζημιές: 3% Ζημιές του λέιζερ Μέγιστο επίπεδο: 5% (15% αυξάνει τι ζημιά του λέιζερ)

Ίoν Φορτιστής

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η επίθεση με Ίων για όλα τα πλοία και τους πύργους σας που έχουν χρησιμοποιήσει την επιστήμη των Ίον. Απαιτήσεις: Τίποτα Ζημιές: 3% Ζημιές των Ίων.Μέγιστο επίπεδο: 5% (15% αυξάνει τι ζημιά των Ίων)

Πλάσμα βελτιστοποιητης

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η επίθεση με Πλάσμα για όλα τα πλοία και τους πύργους σας που έχουν χρησιμοποιήσει την επιστήμη του Πλάσματος. Απαιτήσεις: Τίποτα Ζημιές: 3% Ζημιές του Πλάσμα Μέγιστο επίπεδο: 5% (15% αυξάνει τι ζημιά του Πλάσμα)

Δυναμική επίθεση

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η επίθεση όλων των πλοίων και πύργους σας για όλα τα είδη των όπλων. Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας από τις Επιθετικές ικανότητες Ζημιές: 2% Ζημιές απ όλα Μέγιστο επίπεδο:3 (6% αυξάνει την ζημιά απ όλα)

Κρίσιμο χτύπημα

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η πιθανότητα για σοβαρές ζημιές όλων των πλοίων. Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας από τις Επιθετικές ικανότητες Ζημιές: 1% Ζημιές απ όλα Μέγιστο επίπεδο:3 (3% αυξάνει την ζημιά απ όλα)

Καταστροφέας

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η πιθανότητα να καταστρέψετε όλους τους πλανήτες Απαιτήσεις: 18 πόντοι ικανότητας από τις Επιθετικές ικανότητες Ζημιές: 5% Καταστροφική τύχη Μέγιστο επίπεδο:1 (5% αυξήσει πιθανότητα καταστροφή τον πλανήτη)

Ικανότητα άμυνα

Ships Master

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής όλων των πλοίων σας. Απαιτήσεις: Τίποτα Ζημιές: 2% ζωή των πλοίων Μέγιστο επίπεδο: 5% (10% αυξάνει την ζωή των πλοίων)

Ειδικός στη προστασία

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η θωράκιση του πλοίου σας. Απαιτήσεις: Τίποτα Ζημιές: 1% θωράκιση των πλοίων Μέγιστο επίπεδο: 5% (5% αυξάνει την ζημιές στο ίων)

Ειδικός στην άμυνα

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής τις άμυνας σας! Απαιτήσεις: Τίποτα Ζημιές: 2% ζωή τις άμυνας Μέγιστο επίπεδο: 5% (10% αυξάνει από την αμυντική ζωή)

Αμυντικός

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η διάρκεια ζωής τις άμυνας στα καράβια σας! Απαιτήσεις: 18 πόντοι ικανότητας από τον αμυντικό Ζημιές: 2% άμυνας και την ζωή των καραβιών Μέγιστο επίπεδο:3% (6% αυξάνει την άμυνα και την ζωή στα καράβια)

Фύλακας

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα μειώσετε την κατεδάφιση πόντους από των επιτιθεμένων πλοίων σας που κατέχουν την ικανότητα καταστροφή και κατεδάφιση τον πλανήτη σας! Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας από την άμυνα. Ζημιές: 15% πόντοι από κατεδάφιση Μέγιστο επίπεδο:3% (45% αυξάνει την μειώσει τους πόντους κατεδαφίσει του επιτιθέμενου)

Αντί-Καταστροφέας

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα μειώσετε την πιθανότητα να καταστρέψουν τον πλανήτη σας. Απαιτήσεις: 18 πόντοι ικανότητας από την άμυνα. Ζημιές: 7% Καταστροφή τον πλανήτη Μέγιστο επίπεδο:1% (7% μείωση της καταστροφής του πλανήτη τυχαία)

Ικανότητα Χρησιμότητα

Χημικός

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα μειώσετε την κατανάλωση αερίου στα πλοία σας. Απαιτήσεις: ΤίποταΖημιές: 1% Κατανάλωση αερίουΜέγιστο επίπεδο: 5% (5% μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου για τα πλοία)

Ταξιδιώτης

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα προσθέσετε επιπλέον ώρες για να διαστημικό ταξίδι σας προς μία κατεύθυνση. Απαιτήσεις: Τίποτα Ζημιές: 2 ώρες για το διαστημικό ταξίδι. Μέγιστο επίπεδο: 5 (10ώρες περισσότερο για διαστημικό ταξίδι σε 1 κατεύθυνση)

Ειδικός στα φορτία

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η χωρητικότητα των φορτίων στα πλοία σας.

Απαιτήσεις: Τίποτα Ζημιές: 2% από τα φορτία Μέγιστο επίπεδο: 5 (10% αύξηση της χωρητικότητας του φορτίου)

Επιταχυντής

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξηθεί η ταχύτητα των πλοίων σας.

Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας από την πρακτική Ζημιές: 3% από την ταχύτητα των πλοίων Μέγιστο επίπεδο: 5 (10% αύξηση της χωρητικότητας του φορτίου)

Πιλότος

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξάνετε στο μέγιστο τις επιτρεπόμενες πτήσις.

Απαιτήσεις: 10 πόντοι ικανότητας από την πρακτική Ζημιές: 1 πόντο τις πτήσις Μέγιστο επίπεδο:3 (3 πόντοι τις πτήσις ακόμα)

Ειδικός στα παλιοσίδερα

Με την ανάπτυξη αυτής της ικανότητας θα αυξάνετε στο μέγιστο τα παλιοσίδερα μετά την μάχη

Απαιτήσεις: 18 πόντοι ικανότητας από την πρακτική Ζημιές: 7% από τα παλιοσίδερα θα μειωθούν*

Μέγιστο επίπεδο:1 (7% αύξηση τα παλιοσίδερα μετά την μάχη )

*Τα παλιοσιδερα μετά την μάχη είναι από 25% μέχρι 35% από το πόσο τον χαμένων πόρων και πόντους και από τις δυο μεριές Επιτιθέμενος και Υπερασπιστής.

Επιστροφή στην Κορυφή