Προστασία Platinum

Η προστασία Platinum είναι μια κατάσταση που επηρεάζει το λογαριασμό του παίκτη όπως το κάνει και η κανονική προστασία. Κάθε παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει μια Platinum προστασία ανά μήνα(στην περίπτωση αυτή ένα "μήνα" είναιένας ημερολογιακός μήνας - για παράδειγμα: από την 1η έως τη 31η του Γενάρη). Διαρκεί για 72 ώρες και κοστίζει 30 αστέρια για να την ενεργοποιήσετε. Η Platinum προστασία επηρεάζει ολόκληρο το λογαριασμό του παίκτη, όλοι οι πλανήτες προστατεύονται από επιθέσεις. Δεν μπορεί να ακυρωθαί κατα τις πρώτες 72 ώρες.Έχετε υπόψιν ότι αυτή η προστασία δεν άφορα τις ήδη ενεργές πτήσεις τούς . Σας προστατεύει μόνο από νέες επιθέσεις.

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση, σχετικά με το επίπεδο του παίκτη στο Πρόγραμμα Platinum για να ενεργοποιήσετε τη Platinu mπροστασία. Η επιλογή Platinum Προστασία μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν έχουν περάσει τουλάχιστον 48 ώρες από την προηγούμενη κατάσταση προστασίας (ανεξάρτητα αν είναι Platinum προστασία ή ένα κανονική Προστασία).

Επιστροφή στην Κορυφή