Στιγμιαία έρευνα

Όταν ενεργοποίησετε αυτή τη μέθοδο μπορείτε να ολοκληρώσετε άμεσα τις έρευνες των τρέχοθσων επιστημών. Μπορείτε να χρησιμοποίησετε αυτή τη μέθοδο μια φορά για 72 ώρες με το κόστος των 15 μονάδων ανά ώρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο αν η επιστήμη σας έχει ήδη ξεκινήσει.

Η επιστήμη Παράλληλα Σύμπαντα δεν γίνεται να ολοκληρωθεί αμέσως!

Επιστροφή στην Κορυφή