Άμεση οικοδόμηση

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ολοκληρώσετε μια τρέχουσσα διαδικασία οικοδόμησης αμέσως. Μπορείτε να την χρησιμοποιείτε 2 φορές ανά 24 ώρες (3 φόρες για τους Premium παίχτες και 4 φόρες για τους Platinum παίχτες) για κάθε πλανήτη σας με ανάλογη τιμή από 15 μονάδες ανά ώρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μόνο σε περίπτωση που η οικοδόμηση έχει ήδη αρχίσει.

Επιστροφή στην Κορυφή