Αποικοισμός πλανήτη

Κάθε παίκτης μπορεί να αποικίσει νέους πλανήτες, χρησιμοποιώντας Αποικιοκράτη σε πτήση Αποικοισμό σε συντεταγμένες στο Σύμπαν όπου δεν υπάρχει πλανήτης.

Όλες οι επιστήμες και Αναβαθμίσεις που έχουν ερευνηθεί μεταφέρονται αυτόματα στην αποικία.Τα Μπόνους Επιστημών ισχύουν ακόμη και αν ο νέος πλανήτης δεν έχει ένα Εργαστήριο.Το αν ένας παίκτης μπορεί να αποικίσει έναν πλανήτη εξαρτάται από το Σύνολο πόντων του παίκτη και τον αριθμό των πλανητών που έχει ήδη.Το όριο αυξάνεται ανάλογα με το Σύνολο των Πόντων ως εξής:

Αποικισμός

Απαιτούμενο Σύνολο Πόντων

2ου πλανήτη500

3ου Πλανητη2 500

4ου Πλανλήτη

20 000

5ου πλανήτη

50 000

6ου πλανήτη100 000

70υ πλανήτη

200 000

Κανείς παίκτης δεν μπορεί να έχει περισσότερους από 7 πλανήτες,ανεξάρτητα από τους πόντους.

Επιστροφή στην Κορυφή