Περιοχές

Περιοχές

![][image_team_planet_1] Υπάρχουν 6 περιοχές στον Πλανήτη Συμμαχίας:

  • περιοχή πόρων για τη Συνομοσπονδία (3)
  • περιοχή πόρων για τους Τερτέθους (1)
  • περιοχή πόρων για τους Νόξους (2)
  • βιομηχανική περιοχή(6)
  • διοικητική περιοχή (4)
  • Γαλαξιακή Περιοχή(5)

Κάθε περιοχή πόρων έχει Ορυχεία, Ηλιακά Πάνελ / Υπέρυθρο Ρομπότ / Ηλιακός Απορροφητής, Πυρηνοκίνητος Σταθμός / Ρομπότ ουρανίου / Απορροφητής ουρανίου και Υπόστεγα / Kαταφύγιο / Φωλιές με χωρητικότητα Χ3. Τα Υπόστεγα είναι ίδια για τις 3 ράτσες και όλοι μπορούν να τα οικοδομήσουν. Η βιομηχανική περιοχή έχει 3 Αποθήκες (για μέταλλο, ορυκτά και αέριο) με χωρητικότητα Χ6, ένα Εργοστάσιο / Εργοτάξιο οικοδομής / Κουκούλι μεταλλαγής με ρομπότ Χ2, ένα Εργοστάσιο Ανακύκλωσης / Νεκροταφείο παλιοσιδερικών / Ανακυκλωτής παλιοσιδερικών, ένα Εργοστάσιο Τερτέθων / Κουκούλι υπερ-μεταλλαγής με ρομπότ Χ2. Η διοικητική περιοχή έχει ένα Εργαστήριο / Πειραματικό εργαστήριο / Ανώτερη νοημοσύνη, ένα Αεροδρόμιο / Διαστημική πύλη/Διαστημικό κανάλι και Nαυπηγείο (για κάθε ράτσα). Η Γαλαξιακή Περιοχή έχει 3 Οβελίσκους και την Υπέρτατη Πύλη Άστρων.

Επιστροφή στην Κορυφή