Μέταλλο

Το μέταλλο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους στο Nemexia, επειδή χρησιμοποιείται για:

  • Κατασκευή κτιρίων
  • Κατασκευή πλοίων και άμυνας
  • Αναβάθμιση πλοίων
  • έρευνα Επιστήμων
  • Εμπορία για πόρους ή πλοία.

Τρόποιγια να κερδίσετε μεταλλο:
- κτίρια που παράγουν μεταλλο -η κύρια πηγή του Mετάλλου είναι το ορυχείο Mετάλλου /Ρομποτ Mετάλλου /Εξολκέας Mετάλλου . Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του κτιριου που παράγει μέταλλο τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που θα αποκτηθεί. Κάθε πλανήτης μπορείνα έχειέως και 3 κτίρια που παράγουν μεταλλο
- Το ποσό μετάλλων που αποκτήθηκε από την παραγωγή επηρεάζεται από την επιστήμη Μαθηματικών και η ειδικότητα Μηχανικός
- Επιθέσεις - κλέψτε το από εχθρό μετά από μια επιτυχημένη επίθεση
- Κουρσο - η διεξαγωγή της πειρατείας στο πλανητη ενός εχθρού
- Ανακύκλωση παλιοσιδερικων - μετά από μι αμάχη, τα πλοία που καταστράφηκαν επιπλέουν γύρω στον πλανητη ως παλιοσίδερα. Αυτά μπορούν να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται σε πόρους. - Εμπορία (για την συνομοσπονδίαΤερτέθοι / Νόξοι) - στο εμπορικό κέντρο οι παίκτες μπορουν να εμπορευουν πόρους. Εμπορία πλοίων (για την συνομοσπονδία Τερτέθοι / Νόξοι) - στην αγορά πλοίων μπορείτε να ανταλλάξετε τα πλοία για πόρους και το αντίστροφα.

.

Επιστροφή στην Κορυφή