Υπέρτατη Πύλη Άστρων

Η Υπέρτατη Πύλη Άστρων(SSG)είναι το απόλυτο κτίριο στο παιχνίδι που θα φέρειτη νίκη στην πρώτη Συμμαχία που το χτίσει.Η SSG κατασκευάζεταιστον πλανήτη συμμαχίας στη παεριοχή Γαλαξίας,μόνο αν είναι χτισμένοι οι 3 οβελίσκοι και έχουν συγκεντρωθείτα 10 κρύσταλλα.Για να αρχίσει η κατασκευή της SSG οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται (όχι από ένα παίκτη, αλλά από μια Συμμαχία). Αν εκπληρώσουν όλες αυτές τις απαιτήσεις η Συμμαχία μπορεί να ξεκινήσει την κατασκευή της SSG.

Η συμμαχία πρέπει να ακολουθήσει μερικά βήματα προκειμένου να οικοδομήσουν την Υπέρτατη Πύλη Άστρων

 • Να μεταφέρει 200,000,000 πόρους στον Πλανήτη Συμμαχίας
 • Να κερδίσει 1,000,000 Πόντους πόρων στον Πλανήτη Συμμαχίας (σημειώστε ότι οι πόντοι αυτοι δεν έχουν σχέση με τους πόντους πόρωντου κάθε παίκτη).Μπορείτε να δείτετον αριθμό των πόντωνΣυμμαχίαςτων πόρων σαςστηνοθόνητης Συμμαχίας.
 • Να μεταφέρει στον Πλανήτη Συμμαχίας πλοία που απαιτούν συνολικά τουλάχιστον 100,000 χωρητικότητα στα υπόστεγα.
 • Να κατασκευάσουν στον Πλανήτη Συμμαχίας πλοία που απαιτούν συνολικά τουλάχιστον 100,000 χωρητικότητα στα υπόστεγα.
 • Να κερδίσει 300,000 Πόντους μαχών
 • Να μαζέψουν τα 10 κρύσταλλα
 • Να οικοδομήσουν τους Οβελίσκους

Η Υπέρτατη Πύλη Άστρων απαιτεί τους πόρους που αναφέρονται παρακάτω και θέλει 168 ώρες για την κατασκευή της.Σημειώστε ότιο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή Υπέρτατης Πύλης Άστρων είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από τα διάφορα μπονους που μειώνουν το χρόνο κατασκευής των κτιρίων.

 • Μέταλλο:5000000
 • Ορυκτά: 3000000
 • Αέριο: 1000000
 • Ενέργεια: 2000

Επιστροφή στην Κορυφή