Μεταφορά πλοίων

Η Μεταφορά πλοίων αποτελεί η μετεγκατάσταση των πλοίων από έναν από τους πλανήτες ενός παίκτη σε άλλο ή στον πλανήτη συμμαχίας. Σε αυτό το είδος της πτήσης πλοία μπορούν να φορτωθούν με πόρους που θα μεταφερθούν στο πλανητη προορισμό.

Η εισερχόμενη πτήση Τοποθέτηση στον πλανήτη συμμαχίας σημειώνεται με μπλε χρώμα στην οθόνη στόλους.

Περιορισμοί:

  • Αυτός στολος μπορούν να σταλούν μόνο σε πλανήτες που ανήκει ο παίκτης που έχει την αποστολή ή για τον πλανήτη συμμαχίας (πλοία που σταθμεύουν στο πλανήτη ομάδας δεν μπορεί να σταθμεύουν σε άλλοπλανήτη).
  • Ο Πλανήτης προορισμού πρέπει να έχει αρκετό ελεύθερο Πληθυσμός,για την πτήση που πρέπει να σταλούν
  • Εάν οι πόροι αποστέλλεται με την πτήση και δεν υπάρχει χώρος για να αποθηκεύονται, χάνονται το πλεόνασμα πόρων.

Επιστροφή στην Κορυφή