Επισκόπηση

Πληροφορίες.Κάθε πλοίο έχει μοναδική ικανότητα, την οποία εφαρμόζει στην μάχη.Οι ικανότητες μπορεί να είναι παθητικές ή ενεργές και η καθεμία λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο.Οι ικανότητες αυτές δεν αναπτύσσονται αλλά υπάρχουν από μόνες τους στα πλοία. Αναλυτικά: Παθητικές ικανότητες

  • Bonus Life - αυξάνει τη ζωή των πλοίων στο γύρο
  • Armor boost - αυξάνει τη θωράκιση των πλοίων στο γύρο
  • Detonation - πιθανότητα να καταστρέψει εχθρικά κτίρια μετά τη μάχη
  • Destroying planets - πιθανότητα να καταστρέψει ολόκληρους πλανήτες

Ενεργές ικανότητες

  • Ignore armor - Αν εφαρμοστεί αγνοεί την εχθρική θωράκιση για το γύρο
  • Devastate - αυξάνει την κρίσιμη ζημιά των πλοίων σου
  • Revival - αναβιώνει τις χαμένες σου μονάδες στο τέλος του γύρου
  • Mega power - αυξάνει την επίθεση των πλοίων σου
  • Freezing - οι αντίπαλοι χάνουν τη σειρά τους
  • Artillery - κάνει επιπλέον 50% ζημιά στις δυνάμεις εδάφους

Περισσότερες πληροφορίες στα συγκεκριμένα κεφάλαια της βοήθειας.

Επιστροφή στην Κορυφή