Επισκόπηση Γαλαξία

Το Μενού Γαλαξίας δείχνει όλους τους πλανήτες, και τους παίκτες αντίστοιχα, σε ένα συγκεκριμένο Σύμπαν του Nemexia. Κάθε γαλαξίας αποτελείται από 81 συστήματα, κάθε σύστημα έχει 24 θέσεις για πλανήτες. Κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας στο Nemexia έχετε τυχαία συντεταγμένες για τον πλανήτη σας. Σημειώστε ότι νωρίς στο παιχνίδι υπάρχει μόνο ένας γαλαξίας και όταν είναι γεμάτος μέχρι 700 παίχτες το παιχνίδι δημιουργεί 2ο γαλαξία, κλπ.Το ανώτατο όριο γαλαξίες είναι 20.

Σεκάθεσύστημα υπάρχουν:

  • Ήλιος - είναι το κέντρο του κάθε συστήματος.Δεν μπορεί να υπάρξει ένα σύστημα χωρίς ήλιο.
  • Πλανήτες - αυτό είναι το μέρος όπου ο κάθε παίχτης κατασκευάζει τα κτίρια του,ερευνά τις επιστήμεςτου και δημιουργεί το στόλο του ανεξάρτητα από τους άλλους παίκτες. Σημειώστε ότι μπορεί να υπάρχουν συστήματα χωρίς πλανήτες.
  • Πλανήτες συμμαχίας - αυτό είναι το μέρος όπου κάθε Συμμαχία κατασκευάζει τα κτίρια της, ερευνά επιστήμες και δημιουργεί στόλο ανεξάρτητα απο τις άλλες συμμαχίες. Οι πλανήτες συμμαχίας δεν είναι υποχρεωτικοί για το Σύστημα -εμφανίζονται μόνο αν ο αρχηγός της Συμμαχίας δηλώσειέναν πλανήτη ως πλανήτη συμμαχίας. Σημειώστε ότι μπορεί να υπάρχουν συστήματα χωρίς Πλανήτες συμμαχίας.
  • Αστεροειδείς - αυτά είναι τα αντικείμενα που διακινούνται μεσα στο Σύμπαν, περναν μέσα από συστήματα και δεν έχουντο δικές τους σταθερές συντεταγμένες, μπορεί να υπάρχουν συστήματα χωρίς Αστεροειδείς.
  • Πεδία παλιοσιδερικων - αυτά είναι τα πεδία γύρω από τους πλανήτες που αποτελούνται από ερείπια που έμειναν μετά από μια μάχη που συνέβησε σε εκείνο τον πλανήτη.

Κάθε αντικείμενο στο σύστημα (εκτός από τους αστεροειδείς)έχουν σταθερές συντεταγμένες που εμφανίζονται στο μενού Γαλαξίας κάτω από το αντικείμενο. Στο ίδιο μενού οι παίκτες μπορούν να δουν δύο αριθμούς στα δεξιά που δείχνουν τις συντεταγμένες Συστήματος.Ο πρώτος αριθμός δείχνει τον αριθμό του Γαλαξία και το δεύτερο - δείχνει τον αριθμό του Συστήματοςστο Γαλαξία.

Με την αύξηση ή τη μείωση αυτών των αριθμών οι παίκτες μπορούν εύκολα να ταξιδέψουν μέσα στους Γαλαξίες και να βρουντα θύματά τους στο Σύμπαν που παίζουν.

Επιστροφή στην Κορυφή