Αλλαγή ψευδωνυμου

Κάθε παίκτης έχει την επιλογή να αλλάξει το ψευδώνυμο του.Σημειώστε ότι το ψευδώνυμο είναι το όνομα που εμφανίζεται στην Κατάταξη, Συμμαχία, γαλαξίας και Προφίλ,και το όνομα χρήστη είναι αυτό που χρησιμοποιείται για να συνδεθείτε.Όταν ένας παίκτης αλλάξει το ψευδώνυμό του,το όνομα χρήστη παραμένει το ίδιο, δηλαδή η επιλογή αυτή δεν αλλάζει το όνομα χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι παίκτες θα βλέπουν το νέο ψευδώνυμο,αλλά θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το αρχικό όνομα χρήστη ότανσυνδεθείτε! Το όνομα χρήστη δενμπορεί να αλλάξει.Κάθε παίκτης έχει μια δωρεάν αλλαγή του ψευδωνυμου. Κάθε μεταγενέστερη αλλαγή ψευδωνυμου κοστίζει 100 μονάδες.Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα σας μια φορά ανά 7 μέρες.

Επιστροφή στην Κορυφή