Μεταφορά

Η πτήση Μεταφορά έχει μοναδικό σκοπό να μεταφέρει οικονομικούς πόρους ή παλιοσιδερικά σε έναν άλλο πλανήτη. Μερικές φορές ένας πλανήτης θα έχει περισσότερους πόρους από ό,τι χρειάζεται, ενώ ένας άλλος δε θα έχει κανένα, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιηθεί η Μεταφορά. Πλοία σε στόλο Μεταφορά φθάνουν το στόχο, ξεφορτώνουν το φορτίο τους,μετά επιστρέφουν στον αρχικό τους πλανήτη.

Με τη χρήση αυτής της πτήσης οι παίκτες μπορούν να μεταφέρουν οικονομικούς πόρους και παλιοσιδερικά στον πλανήτη συμμαχίας.

Η εισερχόμενη πτήση Μεταφοράς σημειώνεται με πράσινο χρώμα στην οθόνη στόλου.

Περιορισμοί:

  • Μπορείτε να μεταφέρετε πόρους και παλιοσιδερικά μεταξύ Πλανητών που είναι δικά σας.
  • Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο παλιοσιδερικά σε πλανήτες ενός άλλου παίκτη(βλ.τους περιορισμούς στους κανόνες παιχνιδιού).

Επιστροφή στην Κορυφή