Κατάταξη παικτών

Υπάρχουν 3 κατατάξεις.

  • Ανάλογα με το σύνολο πόντων
  • Ανάλογα με τους πόντους πόρων
  • Ανάλογα με τους πόντους μαχών

Στην οθόνη Κατάταξη,ένας παίκτης μπορεί να κάνει κλικ στο ψευδώνυμο του κάθε παίκτη για να δείτε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού του.Υπάρχει ένα χρήσιμο "η θέση μου" κουμπί που δείχνει αμέσως τη θέση των παικτών χωρίς να είναι ανάγκη να δείτε τις σελίδες.

Επιστροφή στην Κορυφή