Καταστροφή κτιρίου

Όταν ο πλανήτης κάνει επίθεση έχει την την ευκαιρία να καταστρέψει το επίπεδο σε ένα η σε πολλά κτίρια. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο αν ο επιθετικός έχει Αστέρι του θανάτου/Τιτάνιο/Βασίλισσα στο στόλο του. Αυτό συμβαίνει επειδή τα καράβια έχουνε την δυνατότητα έκρηξη η οποία επιτρέπει να καταστραφούν τα κτίρια. Το πόσο μεγάλο κομμάτι θα καταστραφεί από ένα κτίριο εξαρτάται από το ποσό των καραβιών και το είδος τους.

Επιστροφή στην Κορυφή