Πληθυσμός

Ο Πληθυσμός είναι μια μονάδα που αντιπροσωπεύει το χωρο που κάθε μονάδα πλοίου ή άμυνας καταλαμβάνει στα υπόστεγα/ καταφυγιο/φωλιες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση και τη διατήρηση πλοιων και μονάδων της άμυνας.

Κάθε τύπος μονάδας πλοίου και άμυνας απαιτεί ένα ορισμένο ποσό πληθυσμού, ορισμένες απαιτούν περισσότερο από άλλες. Αν δεν υπάρχει αρκετό διαθέσιμο Πληθυσμό, τα πλοία και οι μονάδες άμυνας δεν μπορεί να κατασκευαστούν. Ο μέγιστος Πληθυσμόςσε κανονικό (οχι συμμαχίας) πλανήτη είναι25112.

Σε κάθε πλανητη τα υπόστεγα μοιράζονται μεταξύ πλοίων και άμυνας.Αν ο πλανήτης σας έχει 100σύνολο του πληθυσμού,αυτό σημαίνει ότι τα υπόστεγα μπορουν να κρατήσουν τα πλοία που απαιτουν 100 Πληθυσμό και μονάδες της άμυνας που απαιτουν 100 Πληθυσμό.Συνήθως στις οθόνες πλανήτη πάνω δεξιά υπάρχειένας δείκτης που εμφανίζει το χρησιμοποιημενο και το σύνολο πληθυσμού, το οποίο είναι για τα πλοία. Για να δείτε το ποσό του πληθυσμού για τις μονάδεςτης άμυνας,πηγαίνετε στο μενού άμυνα στο ναυπηγείο (για την συνομοσπονδία Τερτέθοι / Νόξοι).

Ο πληθυσμός αυξάνεται με την οικοδόμηση και την αναβάθμιση των υπόστεγα/ καταφυγιο/φωλιες είτε με την ενεργοποίησητης ειδικότητας Κάτοικος

Επιστροφή στην Κορυφή