Αγορά όζοντος

Η επιλογή σας επιτρέπει να αγοράσετε όζον αμέσως. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε Μια φορά ανά 48 ώρες για κάθε πλανήτη σας. Έχετε 2 επιλογές :

  • 3000 όζον για 200 μονάδες
  • 6000 όζον για 300 μονάδες

Σημείωση:Τα ποσά του όζοντος πάνω από το μέγιστο χάνεται.

Παράδειγμα: αν το μέγιστο όριο όζοντος στο πλανήτη σας είναι 15000 καισήμερα υπάρχει 12500 Όζον διαθέσιμο,όταν αγοράζετε 3000 όζον,το όζον του πλανήτη θα γίνει 15000 καιτα 500 που βρίσκονται πάνω από τη όριο χάνονται.

Επιστροφή στην Κορυφή