Όπλα άμυνας

Οι αμυντικές μονάδες έχουν τριών ειδών όπλα: Laser, Ion και Plasma. Ανάλογα με το όπλο, παίρνουν μπόνους απ την ανάλογη επιστήμη : Laser science, Ion science ή Plasma science.

Αναλυτικά:

idΆμυναΌπλοΆμυναΌπλοΆμυναΌπλο
1Ballistic turretLaserDefence MatrixLaserNox ArcherLaser
2Laser turretLaserLaser MatrixLaserLaser TissueLaser
4Ion turretIonIon MatrixIonIon TissueIon
5Plasma turretPlasmaPlasma MatrixPlasmaPlasma TissuePlasma
6Turret shieldLaserMatrix shieldLaserChitin shellLaser
7Planet E-FieldLaserPlanet MatrixLaserSurface ShellLaser
8Laser-Ion BatteryLaser-IonLaser-Ion MatrixLaser-IonLaser-Ion TissueLaser-Ion
9Plasma-Laser BatteryPlasma-LaserPlasma-Laser MatrixPlasma-LaserPlasma-Laser TissuePlasma-Laser
10Ion-Plasma BatteryIon-PlasmaIon-Plasma MatrixIon-PlasmaIon-Plasma TissueIon-Plasma

Επιστροφή στην Κορυφή