Χαρακτηριστικά

Το κάθε καράβι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία ορίζον πόσο δυνατά είναι τα καράβια πόσο γρήγορα είναι πόσο γερά είναι κ.τ.λ. Αυτή είναι η λίστα με όλα τα χαρακτηριστικά από τα καράβια που σας προσφέρουμε.

 • Επίθεση- Αυτό είναι το πόσο ζημιάς που το κάθε καράβι κάνει ( Έχετε υποψιών ότι αυτό είναι τιμή βάσης και δεν αποτελεί τα μπόνους).
 • Ζωή- Είναι το πόσο το οποίο έχει μείνει πριν ένα καράβι να καταστραφεί εντελώς ( Έχετε υποψιών ότι αυτό είναι τιμή βάσης και δεν αποτελεί τα μπόνους).

 • Ειδή όπλον – Αυτό είναι το είδος όπλο το οποίο χρησιμοποιεί το καράβι υπάρχουνε τρία ειδή: Λέιζερ,Ιόν και Πλάσμα.

 • Ειδή θωράκισης-Αυτή είναι η θωράκιση που χρησιμοποιούμε τα καράβια. Είναι τρία ειδή: Ελαφριά, Μεσαία , Βαριά. Τα διαφορετικά όπλα έχουνε ανταπόδοση ανάλογος την θωράκιση.

 • Δύναμη θωράκισης-Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το ποσοστό της ζημίας που θα λάβει η θωράκιση αν χτυπηθεί (Έχετε υποψιών ότι αυτό είναι τιμή βάσης και δεν συνιστά τα μπόνους).

 • Βελτίωση επίπεδο- Αυτό το ποσοστό δείχνει με πόσο θα αυξηθεί η επίθεση και η ζωή του καράβι σε κάθε καινούργια αναβάθμιση

 • Πληθυσμός- Αυτός μας δείχνει πόσο χώρο χρειάζεται το κάθε καράβι μέσα στα Υπόστεγα / Δεξαμενές πλοίων / Ρευματοδότεςγια να κατασκευαστεί. (κοιτά το Πληθυσμό)

 • Φορτίο- Το μέγιστο ποσό πόρων που μπορεί να φορτώσει το πλοίο.Τα εμπορικά πλοία βελτιώνονται ώστε να φορτώσουν παραπάνω πράγματα άλλα όλο αυτό επηρεάζεται στην επίθεση και ζωή τους κάθε φορά που γίνετε αναβάθμιση.

 • Ταχύτητα- Η ταχύτητα μας δείχνει πόσο γρήγορα κινούνται τα καράβια. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα τόσο ποιο γρήγορα κινούνται. Μερικές επιστήμες κάνουνε το καράβι γρηγορότερο.

 • Κόστος του καυσίμου- Το ποσό Αερίου το οποίο χρειάζεται το κάθε καράβι για να φτάσει στο συγκεκριμένο στόχο του. Μερικές επιστήμες μειώνουν το κόστος του καυσίμου.

 • Τιμή μετάλλου-Ποσότητα του μετάλλου που απαιτείται για μια μονάδα αυτού του τύπου πλοίου

 • Τιμή ορυκτά-Ποσότητα ορυκτά που απαιτείται για μια μονάδα αυτού του τύπου πλοίου

 • Τιμή αερίου-Ποσότητα αερίου που απαιτείται για μια μονάδα αυτού του τύπου πλοίου

Επιστροφή στην Κορυφή