Charakterystyka

Każdy statek ma pewne cechy charakterystyczne, które determinują jego siłę, odporność, prędkość, itd. Dzięki temu można porównać statki między sobą. Oto krótka lista z opisami wszystkich cech:

 • Atak – taką ilość obrażeń zada statek (jest to wartość podstawowa i nie uwzględnia bonusów z ulepszeń, nauk, itd.);
 • Życie – taką ilość obrażeń jednostka może przyjąć zanim zostanie zniszczona (jest to wartość podstawowa i nie uwzględnia bonusów z ulepszeń, nauk, itd.);
 • Broń – typ używanej broni. Są trzy: laserowa, jonowa i plazmowa.
 • Pancerz – typ pancerza. Są trzy: lekki, średni i ciężki.
 • Moc pancerza – taką procentową ilość obrażeń odbije pancerz (jest to wartość podstawowa i nie uwzględnia bonusów czy redukcji);
 • Ulepszenie na poziom – ten procent pokazuje o ile wzrośnie atak oraz życie, gdy pozostanie podniesiony poziom statku; pamiętaj, że statki Transportowiec/Cargobot/Dostawca oraz Mega transportowiec/Duży cargobot/Mega dostawca mają podnoszoną ładowność, nie tylko atak i życie;
 • Populacja – ile miejsca dana jednostka zajmie w Hangarze/Krypcie/Gnieździe lęgowym;
 • Ładowność – ile zasobów może załadować na siebie statek. Ulepszanie statków transportowych zwiększa ich ładowność zamiast ich ataku/życia;
 • Prędkość – ta wartość pokazuje jak szybko porusza się statek. Im wyższa wartość, tym szybciej statek doleci do celu. Niektóre badania zwiększają prędkość statku;
 • Potrzebne paliwo – ile gazu potrzebuje statek, aby dotrzeć do celu podczas lotu. Niektóre badania redukują potrzebne paliwo;
 • Koszt metalu – ile metalu potrzeba do zbudowania jednej jednostki;
 • Koszt kryształu – ile kryształu potrzeba do zbudowania jednej jednostki;
 • Koszt gazu – ile gazu potrzeba do zbudowania jednej jednostki.

Wróć na górę